Skip links

Lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em của Hibiso

       

Anh/chị/em Hibiso toàn cầu mở lớp online miễn phí dạy kỹ năng bằng tiếng Anh, nhằm trang bị cho các em học sinh độ tuổi từ 7-11 – là con các cô chú nông dân, công nhân trong chuỗi giá trị Hibiso, những kỹ năng cần thiết trong môi trường toàn cầu hóa. Chương trình này không chỉ giúp các em nâng cao khả năng tiếng Anh mà còn rèn luyện các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm và tư duy phản biện.
—Link đăng ký lớp học kỹ năng bằng tiếng Anh miễn phí—
https://forms.gle/F5mm7Ye9fBjfjBov5